GIẢI PHÁP KẾT CẤU CHO NHÀ NHIỀU TẦNG Ở VIỆT NAM

Tóm tắt: Kết cấu liên hợp thép bêtông đã và đang được sử dụng khá hiệu quả ở nhiều nước trên
thế giới trong việc xây dựng các công trình nhà nhiều tầng và nhà khung nhịp lớn, do loại kết cấu này
tận dụng được các ưu điểm riêng về đặc trưng cơ lý của cả hai loại vật liệu phổ biến thép và bêtông.
Bài viết này sẽ trình bày tổng quan về các giải pháp cấu tạo, đặc điểm và các nguyên tắc cơ bản trong
thiết kế các cấu kiện kết cấu liên hợp theo tiêu chuẩn Châu Âu. Đồng thời bài viết cũng trình bày một
số chú ý cần thiết cho việc áp dụng giải pháp kết cấu liên hợp thép bêtông trong thực tế thiết kế nhà
nhiều tầng ở Việt Nam.
1. Mở đầu
Nhu cầu xây dựng nhà cao tầng và nhà siêu cao tầng đang bùng nổ mạnh mẽ ở Việt Nam, đặc biệt
ở các khu đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Khi sử dụng các giải pháp kết cấu bê tông cốt
thép thông thường, công trình nhà cao tầng đòi hỏi kích thước các cấu kiện kết cấu có thể rất lớn,
nặng nề, tốn kém, giảm không gian sử dụng và giảm tính thẩm mỹ. Để khắc phục các nhược điểm kể
trên, giải pháp kết cấu liên hợp thép bê tông đã và đang được sử dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế
giới cho các công trình nhà nhiều tầng. Mục đích của giải pháp này là tận dụng các ưu điểm riêng về
đặc trưng cơ lý giữa vật liệu thép và bê tông để tạo ra kết cấu liên hợp có khả năng chịu lực và độ tin
cậy cao, đồng thời tăng cường khả năng chống cháy. Bên cạnh đó, công trình sử dụng giải pháp kết
cấu liên hợp sẽ đáp ứng được công năng sử dụng cao, hiệu quả về kinh tế và đảm bảo tính thẩm mỹ. Ở
nước ta, từ năm 2006 tiêu chuẩn thiết kế kết cấu liên hợp thép bêtông đang được tiến hành nghiên cứu
và biên soạn theo tiêu chuẩn Châu Âu [1, 2]. Bài viết này sẽ tổng quan các giải pháp cấu tạo, đặc
điểm và các nguyên tắc thiết kế cơ bản cho cấu kiện kết cấu liên hợp nhằm giúp cho việc xây dựng
tiêu chuẩn được hữu hiệu. Đồng thời, bài viết sẽ đề cập đến những chú ý cần thiết cho việc áp dụng
giải pháp kết cấu liên hợp đối với nhà nhiều tầng trong điều kiện ở Việt Nam.
2. Đặc điểm của kết cấu liên hợp thép bê tông
2.1. Các giải pháp cấu tạo cho kết cấu liên hợp
Kết cấu liên hợp thép bêtông là loại kết cấu sử dụng thép kết cấu (structural steel) kết hợp với
bêtông hoặc bêtông cốt thép để chúng cùng tham gia chịu lực. Các giải pháp cấu tạo thường được sử
dụng đối với loại cấu kiện kết cấu cột liên hợp là thép định hình, thép tổ hợp hàn dạng chữ H được
bọc bêtông một phần hoặc toàn bộ, hoặc thép ống được nhồi đầy bêtông hoặc bêtông cốt thép (hình 1).
bc
cy
cy
b
y
tw
z
b
y
a
cz
h hc
y
tf
cz
d
t
t
h
y
t
b = bc
b
h = hc
tw
tf
z
e
d
z
b = bc
b
y
tw
z
d
t
y
z
c
h = hc
tf
f
z
Hình 1. Các dạng tiết diện cột liên hợp thép bêtông
Đối với cấu kiện kết cấu sàn liên hợp thì giải pháp sử dụng thường là bản sàn bêtông cốt thép
được đặt lên trên dầm thép hình chữ I. Ngoài ra các tấm tôn thép sóng còn được đặt ở mặt dưới của
bản sàn bêtông, nằm giữa bản sàn bêtông và dầm thép hình để đóng vai trò vừa là cốt thép chịu kéo
trong quá trình sử dụng đồng thời là ván khuôn đỡ bêtông tươi trong quá trình thi công (hình 2).
B¶n sµn bª t«ng
Cèt thÐp sµn
DÇm thÐp
Hình 2. Kết cấu sàn liên hợp sử dụng tấm tôn sóng
Để thép và bêtông cùng tham gia chịu lực đồng thời, các chốt neo có hình dạng hợp lý được hàn
tại bề mặt thép kết cấu tiếp xúc với bêtông nhằm tăng khả năng liên kết toàn khối giữa thép hình và
bêtông.
2.2. Tính ưu việt của kết cấu liên hợp
a. Khả năng chịu lực và độ tin cậy cao
Kết cấu liên hợp thép bêtông đã tận dụng được các ưu điểm riêng về đặc trưng cơ lý của cả hai
loại vật liệu thép và bêtông. Vật liệu thép có cường độ chịu kéo và nén cao, khả năng cho phép biến
dạng dẻo lớn, độ tin cậy, độ an toàn chịu lực cao nhưng khả năng chịu lửa kém và giá thành lại cao.
Trong khi đó vật liệu bêtông mặc dù chỉ có cường độ chịu nén tương đối nhưng lại có tính chịu lửa tốt,
giá thành rẻ và được sử dụng phổ biến. Như vậy, so với trường hợp chỉ sử dụng kết cấu bêtông cốt
thép thuần tuý thì việc sử dụng giải pháp kết cấu liên hợp thép bêtông sẽ đảm bảo tăng khả năng chịu
lực và nâng cao độ tin cậy của kết cấu, do bao gồm khả năng chịu lực của cả 2 thành phần kết cấu
thép hình và bêtông cốt thép cùng kết hợp tham gia chịu lực. Hơn nữa, nếu so sánh với trường hợp chỉ
sử dụng giải pháp kết cấu thép thuần tuý thì việc sử dụng kết cấu liên hợp thép bêtông ngoài việc làm
tăng khả năng chịu lực còn tăng độ cứng ngang, tăng khả năng ổn định và nâng cao tính chịu lửa.
Giải pháp kết cấu liên hợp thép bêtông cũng đã được ứng dụng khá hiệu quả trong trường hợp kết
cấu công trình nằm trong vùng có động đất, do chúng có mức độ ổn định và độ tin cậy cao khi chịu tải
trọng động. Điều này đã được kiểm nghiệm qua thực tế tại nhiều trận động đất lớn, như trận động đất
Kobe ở Nhật Bản năm 1995 hay trận động đất Northridge ở Mỹ năm 1994.
b. Công năng sử dụng hiệu quả
Đối với các công trình nhà nhiều tầng, khi chiều cao nhà càng cao và nhịp khung càng lớn thì nội lực
dọc trục trong cột và mômen trong dầm càng lớn; lực dọc trong cột có thể lên đến 3000 tấn đối với công
trình nhà cao hơn 30 tầng. Như vậy, nếu chỉ sử dụng giải pháp kết cấu bêtông cốt thép thông thường thì
kích thước tiết diện yêu cầu của cột là rất lớn, vì thực tế cấp độ bền của bêtông sử dụng phổ biến cho
xây dựng nhà nhiều tầng ở Việt Nam hiện nay vào khoảng B25 đến B40, tương ứng với cường độ chịu
nén tính toán khoảng 155 đến 215 daN/cm2. Chẳng hạn khi sử dụng giải pháp kết cấu bêtông cốt thép
(không liên hợp) thì kích thước tiết diện cột yêu cầu cho nhà cao 40 tầng xây dựng ở Hà Nội là khoảng
1,5m x 1,5m; tuy nhiên kích thước này sẽ giảm xuống còn khoảng 1m x 1m khi sử dụng giải pháp kết
cấu liên hợp thép bêtông. Như vậy, việc ứng dụng giải pháp kết cấu liên hợp sẽ tạo cho công trình gọn
nhẹ và tăng không gian sử dụng.
Mặc dù ở một số nước trên thế giới như Nhật Bản, Úc,… đã sản xuất được bêtông mác siêu cao với
cường độ chịu nén có thể vượt trên 1000 daN/cm2. Tuy nhiên để sản xuất bêtông đạt được cường độ cao
như vậy và đảm bảo được mức độ tin cậy thì quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng yêu cầu phải
được thực hiện rất nghiêm ngặt về thời gian và công nghệ kỹ thuật.
c. Hiệu quả kinh tế
So với trường hợp chỉ sử dụng kết cấu thép thuần tuý thì việc sử dụng giải pháp kết cấu liên hợp
thép bêtông sẽ có hiệu quả kinh tế cao, giảm được trọng lượng thép khoảng 10-15%. Nếu so với
trường hợp sử dụng giải pháp kết cấu bêtông cốt thép thì giải pháp sử dụng kết cấu liên hợp giảm
được trọng lượng của công trình khoảng 10-20%, dẫn đến giảm nhẹ được kết cấu móng. Do vậy mặc
dù lượng thép sử dụng trong kết cấu liên hợp là nhiều hơn một chút nhưng tổng chi phí xây dựng công
trình có thể vẫn giảm; đồng thời tăng nhanh được thời gian thi công để sớm đưa công trình vào sử
dụng và quay vòng vốn.
3. Nguyên tắc thiết kế kết cấu liên hợp
3.1. Quy trình thiết kế
Quy trình thiết kế kết cấu liên hợp thép bêtông nhìn chung cũng giống như các loại kết cấu khác,
được thực hiện theo các bước chính sau:
- Lựa chọn sơ bộ hình dạng và kích thước của các tiết diện cấu kiện kết cấu chính (bản sàn, dầm, cột,
giằng đứng) và cấu tạo nút khung liên kết (khớp, nửa cứng, cứng). Cấu kiện cột cần đảm bảo không được
quá mảnh. Bước này được thực hiện chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người thiết kế và kết quả tính toán
sơ bộ;
- Tiến hành phân tích hệ kết cấu nhằm xác định nội lực và biến dạng của các cấu kiện kết cấu dầm,
cột và nút khung ứng với từng trường hợp tổ hợp tải trọng gây nguy hiểm cho kết cấu công trình. Khi
phân tích hệ kết cấu thì bản sàn có thể được tính toán riêng rẽ, nhưng một phần bề rộng của tiết diện
bản sàn cần được kể đến để cùng tham gia làm việc với dầm sàn;
- Xác định khả năng chịu lực của các cấu kiện kết cấu đã chọn và kiểm tra theo các trạng thái giới
hạn về chịu lực và biến dạng.
3.2. Sàn liên hợp
Sàn liên hợp thường gồm các tấm tôn đặt ở mặt dưới, bên trên nó là lưới cốt thép và bêtông đổ tại
chỗ. Tấm tôn được cấu tạo theo nhiều hình dạng khác nhau có các sườn nổi nhằm tăng độ cứng uốn
và giảm trọng lượng của bản sàn, tăng khả năng truyền lực giữa bêtông và tấm tôn, ngăn cản chuyển
vị ngang của dầm thép trong quá trình lắp dựng. Các chốt liên kết được hàn sẵn với tấm tôn để tăng
khả năng chịu cắt giữa tấm tôn và bản bêtông. Tổng chiều dầy của bản sàn liên hợp ≥ 80 mm và có
thể đến 180 mm, tuỳ theo yêu cầu chịu tải trọng và khả năng chịu lửa cho bản sàn. Chiều dầy của
phần bêtông nằm trên sóng tôn yêu cầu lớn hơn 40 mm để nhằm bảo vệ cốt thép và đảm bảo khả năng
chịu lực. Nhịp bản sàn từ 2,5 m đến 4 m hoặc có thể đến 7 m khi có sử dụng các cột trụ chống đỡ
trong quá trình thi công.
Sàn liên hợp cần được thiết kế đảm bảo đủ khả năng chịu lực trong suốt giai đoạn thi công và giai
đoạn sử dụng khi bêtông đông cứng. Tấm tôn đóng vai trò là ván khuôn trong quá trình thi công cần
được tính toán chịu các loại tải trọng do trọng lượng bản thân của bêtông ướt, lưới cốt thép, các thiết
bị đổ bêtông và người thao tác,... Sàn liên hợp cần được kiểm tra tại các vị trí nguy hiểm có thể xẩy ra
phá hoại do mômen uốn lớn nhất, do bị trượt dọc và trượt ngang tại mặt tiếp xúc giữa tấm tôn và
bêtông.
3.3. Dầm liên hợp
a. Giải pháp dầm liên hợp đơn giản và liên tục
Giải pháp cấu tạo dầm liên hợp đơn giản do chỉ có mômen dương nên có các ưu điểm sau so với
dầm liên hợp liên tục:
- Vùng chịu ứng suất nén dọc trục của bản bụng dầm là rất ít; đồng thời bản cánh nén được liên
kết với bản sàn bêtông cốt thép hoặc bản thép; do vậy khả năng chịu lực của dầm không phụ thuộc bởi
điều kiện mất ổn định của dầm thép;
- Bản bụng chịu ứng suất nhỏ hơn nên có thể tạo các lỗ ở bản bụng;
- Mômen uốn và lực cắt trong dầm được xác định đơn giản và không ảnh hưởng do bêtông nứt, từ
biến và lão hoá;
- Bản sàn bêtông hầu như không chịu kéo; mômen trong cột nhỏ hơn nếu có các hệ giằng và vách
cứng chịu tải trọng ngang;
- Không có ảnh hưởng giữa các nhịp dầm; phân tích nội lực trong hệ kết cấu nhanh hơn.
Tuy nhiên, dầm liên hợp đơn giản có các nhược điểm sau: độ võng ở giữa nhịp dầm và bề rộng
khe nứt ở gối lớn; chiều cao tiết diện dầm yêu cầu lớn hơn.
b. Tiết diện tính toán dầm liên hợp
Tiết diện dầm liên hợp có dạng chữ T gồm tiết diện của dầm thép hình và của bản sàn bêtông cốt
thép. Thực tế khi chịu tải trọng, mặt cắt ngang của dầm liên hợp không còn duy trì được phẳng, vì ứng
suất nén do mômen uốn phân bố không đều theo bề rộng của phần bản sàn bêtông (hình 3). Do vậy bề
rộng tính toán của phần bản sàn bêtông, beff có thể được xác định theo giả thuyết cân bằng diện tích đa
giác ACDEF bằng GHJK và coi như ứng suất lớn nhất phân bố trên toàn bề rộng tính toán beff . Tỷ số
beff / B có giá trị nhỏ hơn 1, phụ thuộc vào nhịp dầm, điều kiện liên kết ở 2 đầu dầm, loại tải trọng tác
dụng,... Bề rộng tính toán beff ở tiết diện giữa nhịp dầm là lớn hơn so với ở gần gối dầm. Tuy nhiên,
để đơn giản trong phân tích tính toán kết cấu, bề rộng beff cho toàn bộ tiết diện của dầm được lấy
giống nhau theo tiết diện ở giữa nhịp đối với dầm có các gối tựa ở hai đầu hoặc theo tiết diện gần gối
tựa đối với dầm conxôn.
Ứng suất
H
C
A
G
O
J
D
K
beff
E
F
B
Hình 3. Bề rộng tính toán dầm liên hợp
Trường hợp có sử dụng tấm tôn sóng định hình (đặt vuông góc với nhịp dầm) thì chỉ kể đến phần
bêtông nằm trên sườn của tấm tôn là chịu lực nén, bỏ qua tấm tôn định hình và phần bêtông nằm trong
sườn.
c. Phân loại tiết diện dầm liên hợp
Bản bụng và bản cánh nén của dầm thép có thể bị mất ổn định cục bộ, phụ thuộc vào độ mảnh của
chúng hw / tw và b0 f / t f . Trong thực hành thiết kế, tuỳ theo cấu tạo tiết diện dầm thép (được bọc
bêtông một phần, hoàn toàn, hoặc không bọc bêtông) và tỷ số hw / tw và b0 f / t f , tiết diện dầm liên hợp
được phân thành 4 loại; tiết diện loại cao nhất là loại 1 có khả năng chống ổn định tốt nhất:
- Tiết diện loại 1: cho phép chảy dẻo hoàn toàn và hình thành khớp dẻo khi tiến hành phân tích
dẻo;
- Tiết diện loại 2: cho phép chảy dẻo nhưng với góc xoay chảy dẻo bị hạn chế do bêtông bị vỡ
hoặc bản thép bị mất ổn định;
- Tiết diện loại 3: cho phép xuất hiện ứng suất lớn nhất đạt tới giới hạn chảy nhưng tiết diện không
được phép chảy dẻo;
- Tiết diện loại 4: cho phép hiện tượng mất ổn định cục bộ xảy ra trước khi ứng suất lớn nhất đạt
tới giới hạn chảy.
Ví dụ, khi bản sàn bêtông cốt thép liên kết chắc chắn với bản cánh nén của dầm thép thì bản cánh
nén được coi là loại 1. Tuy nhiên trong quá trình thi công thì dầm thép được coi thuộc loại thấp hơn.
Khi trục trung hoà dẻo nằm ở bản sàn bêtông hoặc ở bản cánh trên của dầm thép thì bản bụng của
dầm thép được coi là loại 1 hoặc loại 2 tương ứng với liên kết chịu cắt là hoàn toàn hoặc không hoàn
toàn. Loại tiết diện dầm liên hợp được xác định theo loại thấp hơn của loại bản bụng và bản cánh nén.
d. Phương pháp phân tích xác định nội lực thiết kế
Mômen và lực cắt thiết kế trong dầm liên hợp có thể được xác định theo 1 trong 2 phương pháp
phân tích hệ kết cấu: phương pháp phân tích đàn hồi tuyến tính và phương pháp phân tích chảy dẻo.
Phương pháp phân tích đàn hồi tuyến tính được áp dụng cho cả 4 loại tiết diện dầm liên hợp.
Trong phương pháp phân tích này yêu cầu cần xác định độ cứng uốn EI tương đối giữa các phần tử
kết cấu. Các giá trị khác nhau của EI được sử dụng cho từng trường hợp tải trọng tác dụng, cụ thể:
(a) Trong giai đoạn thi công khi kết cấu chưa liên hợp thì chỉ sử dụng độ cứng Ea I a của riêng thép kết
cấu; (b) Trong giai đoạn kết cấu đưa vào sử dụng chịu tải trọng tác dụng dài hạn thì sử dụng độ cứng
qui đổi Ea I trong đó mômen quán tính I được xác định từ tiết diện qui đổi sử dụng hệ số môđun đàn
*
hồi n  Ea / Ec với Ec là môđun đàn hồi tính toán của bêtông; và (c) Khi kết cấu chịu tải trọng thay
đổi thì sử dụng hệ số n0  Ea / Ecm với Ecm là môđun cát tuyến của bêtông khi chịu tải trọng ngắn hạn.
Các giá trị độ cứng trong trường hợp (b) và (c) thay đổi theo dấu của mômen uốn.
Thực tế theo chiều dài của dầm, bêtông có thể bị nứt hoặc không nứt. Thường bêtông ở các tiết
diện gần gối tựa dầm nứt nhiều hơn so với ở các tiết diện giữa dầm. Để đơn giản có thể áp dụng
phương pháp phân tích coi bêtông không nứt cho toàn bộ các tiết diện của dầm, rồi sau đó sử dụng hệ
số giảm mômen ở các tiết diện gần gối dầm và tương ứng tăng mômen ở tiết diện giữa nhịp dầm để
đảm bảo nguyên tắc cân bằng tĩnh.
*
Phương pháp phân tích dẻo chỉ áp dụng trong trường hợp dầm liên hợp có tiết diện loại 1 tại các vị
trí hình thành khớp dẻo và loại 1 hoặc loại 2 ở các tiết diện khác nằm ngoài phạm vi hình thành khớp
dẻo. Khả năng xoay dẻo tại khớp dẻo bị hạn chế do bêtông vỡ hoặc thép mất ổn định và phụ thuộc
vào kích thước tiết diện, hình dạng biểu đồ quan hệ giữa ứng suất và biến dạng của vật liệu. Cơ chế
hình thành khớp dẻo trong hệ kết cấu là một quá trình liên tục. Khi mômen uốn tại một tiết diện lớn
hơn mômen uốn dẻo thì tại đó sẽ hình thành khớp dẻo. Khớp dẻo đầu tiên xuất hiện phải đảm bảo duy
trì đủ khả năng chịu lực và khả năng biến dạng dẻo cho phép đến khi khớp dẻo cuối cùng hình thành
trong hệ kết cấu khảo sát.
Ngoài ra, phương pháp phân tích dẻo chỉ được áp dụng nếu tại vị trí hình thành khớp dẻo các yêu
cầu sau được đảm bảo: chuyển vị ngang của bản cánh nén trong phạm vi hình thành khớp dẻo cần
được ngăn cản; tiết diện dầm thép cần đảm bảo tính đối xứng qua mặt phẳng bản bụng dầm; khả năng
xoay cho phép của khớp dẻo cần đảm bảo và hiện tượng mất ổn định tổng thể của dầm đảm bảo
không xảy ra.
e. Xác định khả năng chịu uốn
Đối với tiết diện loại 1 và 2 thì khả năng chịu uốn của dầm liên hợp được xác định theo phương
pháp phân tích dẻo với biểu đồ phân bố ứng suất trên tiết diện dầm phụ thuộc vào vị trí của trục trung
hoà. Trục trung hoà có thể đi qua bản bụng, bản cánh của dầm thép hoặc đi qua phần bản sàn bêtông.
Trong mọi trường hợp thì toàn bộ tiết diện của dầm thép đều được coi là chảy dẻo và đạt tới cường độ
chịu kéo và nén của vật liệu thép, kể cả các thớ nằm ngay sát trục trung hoà (hình 4). Ứng suất trong
vùng bêtông chịu nén được coi là phân bố đều và đạt đến cường độ tính toán chịu nén của bêtông. Bỏ
qua khả năng tham gia chịu lực của vùng bêtông chịu kéo và của tấm tôn khi chịu nén. Liên kết giữa
bản sàn và dầm thép được coi là liên kết hoàn toàn. Sử dụng giả thuyết mặt cắt phẳng đối với tiết diện
dầm liên hợp. Trong trường hợp liên kết là không hoàn toàn, có nghĩa là số lượng các chốt liên kết sử
dụng không đủ và bị chảy dẻo dẫn đến có sự trượt tương đối tại mặt tiếp xúc giữa bản sàn và dầm
thép, do vậy cần phải sử dụng thêm các hệ số điều chỉnh để làm giảm khả năng chịu lực của dầm liên
hợp. Các biểu thức xác định khả năng chịu mômen uốn của dầm liên hợp tương ứng với các vị trí
khác nhau của trục trung hoà được xây dựng từ các điều kiện cân bằng tĩnh cho từng tiết diện.
Hình 4. Biểu đồ phân bố ứng suất pháp trên tiết diện dầm liên hợp
Đối với tiết diện loại 3 và loại 4 thì sử dụng phương pháp phân tích đàn hồi có kể đến ảnh hưởng
từ biến của bêtông. Trong thực hành thiết kế để tận dụng hết khả năng làm việc của vật liệu thép thì
tiết diện dầm liên hợp loại 1 và loại 2 thường hay sử dụng, đặc biệt cho các vùng của dầm chịu
mômen âm và hình thành khớp dẻo.
f. Xác định khả năng chịu cắt
Thực tế bản sàn bêtông của dầm liên hợp có thể chịu một phần lực cắt. Tuy nhiên rất khó để xác
định chính xác phần tham gia chịu lực cắt của bản sàn bêtông vì phụ thuộc vào mức độ làm việc liên
tục qua gối tựa, mức độ bêtông bị nứt và chi tiết liên kết bản sàn bêtông với dầm thép. Do vậy để đơn
giản coi lực cắt chỉ do dầm thép chịu, bỏ qua tác dụng liên hợp.
3.4. Cột liên hợp
a. Độ cứng uốn tương đương
Độ cứng uốn tương đương của tiết diện cột liên hợp được xác định từ tổng độ cứng thành phần của
thép kết cấu, cốt thép và bêtông cùng tham gia chịu lực:
( EI)eff  Ea I a  Es I s  Kc Ec,eff I c
Ec,eff  Ecm /(1  t NG,Ed / NEd )
Trong đó E là môđun đàn hồi của vật liệu; I là mômen quán tính của tiết diện thành phần; Ecm là
môđun đàn hồi ngắn hạn trung bình của bêtông; N Ed là lực dọc trục thiết kế; N G , Ed là phần dài hạn của
N Ed ; K c và t là các hệ số xét đến từ biến của bê tông.
b. Độ mảnh tương đương
Độ mảnh tương đương của cột liên hợp được xác định theo công thức:
  N pl, Rk / Ncr
N pl,Rk  Aa f y  As f sk  0,85Ac fck
Ncr   2 (EI)eff / L2
Trong đó f y và f sk là cường độ chảy tiêu chuẩn của thép kết cấu và cốt thép; f ck là cường độ nén
tiêu chuẩn ở 28 ngày của bê tông; N cr là lực nén đàn hồi tới hạn; L là chiều dài giữa 2 điểm ngăn cản
chuyển vị ngang của cột.
c. Phương pháp phân tích xác định nội lực thiết kế
Nội lực thiết kế trong cột thường được xác định theo phương pháp phân tích đàn hồi tuyến tính có
xét đến các ảnh hưởng tương tác P-  (second-order effect) và do sai lệch kích thước hình học
(imperfection effect), làm tăng mômen uốn và biến dạng trong cột. Độ sai lệch kích thước hình học
được biểu diễn bởi độ lệch tâm e0 .
Tiêu chuẩn Châu Âu [1] bao gồm hai phương pháp thiết kế cho cột liên hợp: phương pháp thiết kế
“chính xác” và phương pháp thiết kế đơn giản.
Phương pháp “chính xác” được thực hiện qua việc sử dụng các chương trình phân tích kết cấu có
xét trực tiếp đến các ảnh hưởng nêu trên. Phương pháp phân tích này cho kết quả tính toán có độ tin
cậy khá cao và được áp dụng tốt cho tất cả các trường hợp cột liên hợp có tiết diện không đổi hoặc
thay đổi và có tiết diện đối xứng hoặc không đối xứng. Tuy nhiên phương pháp này yêu cầu khối
lượng dữ liệu tính toán lớn và chỉ áp dụng trong các trường hợp rất đặc biệt.
Đối với phương pháp đơn giản thì các ảnh hưởng tương tác P-  và do sai lệch kích thước hình
học chỉ được kể đến một cách gián tiếp thông qua việc sử dụng các hệ số điều chỉnh. Đây là phương
pháp hay được sử dụng trong thực hành thiết kế, mặc dù phạm vi áp dụng của phương pháp này chỉ
hạn chế cho một số trường hợp như khi cột liên hợp có tiết diện không đổi và đối xứng, tiết diện thép
kết cấu định hình hoặc tổ hợp hàn, cột có độ mảnh không quá lớn (độ mảnh tương đương   2 ) và
không có yêu cầu gì đặc biệt trong thiết kế.
Mômen thiết kế của cột liên hợp trong phương pháp đơn giản được xác định theo công thức sau
(hình 5):
M Ed  k end M 1,Ed  kimp N Ed e0
k end   end /(1  N Ed / N cr ,eff )
end  0,66  0,44(M 2,Ed / M1,Ed )  0,44
kimp  1 /(1  N Ed / N cr ,eff )
Trong đó N Ed và M 1,Ed là lực dọc trục và mômen uốn lớn hơn ở 2 đầu cột; kend và kimp là các hệ số
xét đến ảnh hưởng tương tác P-  ( kend  1) và do sai lệch kích thước hình học ( kimp 1).
M1,Ed
M1,Ed
kendM1,Ed
h
kimpNEde0
NEd e0
M2,Ed
a)
endM1,Ed
M2,Ed
b)
Hình 5. a) không kể ảnh hưởng P-  ; b) có kể ảnh hưởng P- 
Ảnh hưởng tương tác P-  có thể bỏ qua ( kend  0 ) khi N cr,eff  10N Ed (hình 5a).
d. Xác định khả năng chịu lực
Khả năng chịu lực của cột liên hợp được xác định dựa trên những giả thiết sau:
- Tương tác qua lại giữa thép kết cấu và bêtông được coi là hoàn toàn và chúng cùng làm việc như
một hệ thống nhất cho đến khi cột liên hợp bị phá hoại. Có nghĩa là coi ma sát và các chi tiết chốt neo
đặt tại mặt tiếp xúc giữa thép kết cấu và bêtông đủ để ngăn cản lực trượt tương đối giữa chúng;
- Mặt cắt ngang của cột liên hợp khi bị biến dạng được coi là phẳng; điều này cũng tương tự như
tính toán đối với các cấu kiện thép kết cấu và bêtông cốt thép;
- Các điều kiện về ổn định cục bộ của các bản thép đối với thép kết cấu được coi là thoả mãn khi
tuân thủ các yêu cầu về cấu tạo.
Để đơn giản trong thiết kế, khả năng chịu nén uốn một phương của cột liên hợp được xác định
dựa theo đường cong khả năng chịu lực, được xây dựng trên cơ sở tổng hợp khả năng chịu lực của
3 phần liên hợp: thép kết cấu, bêtông và cốt thép. Đối với từng phần và tuỳ theo từng trường hợp
thì hệ số an toàn sử dụng là khác nhau. Hình 6 mô tả cách thiết lập đường cong xác định khả năng
chịu lực của cột liên hợp chịu lực nén và mômen uốn theo một phương.
Điểm A và B được xác định tương ứng với 2 trường hợp riêng biệt khi tiết diện cột chỉ chịu lực
nén dọc trục hoặc chịu mômen uốn thuần tuý: điểm A có khả năng chịu nén là Npm,Rd và điểm B có
khả năng chịu uốn là Mpm,Rd . Điểm C được xác định có cùng khả năng chịu mômen uốn với điểm B,
nhưng có khả năng chịu nén chỉ bằng khả năng chịu nén của riêng phần bêtông bao bọc là Npm,Rd .
Điểm D có khả năng chịu mômen uốn là lớn nhất được xác định từ tổng hợp của 3 phần riêng rẽ (thép
kết cấu, bêtông và cốt thép) và khả năng chịu nén bằng 0,5 N pm , Rd . Điểm E nằm trung gian giữa điểm
A và C nên có thể coi nằm trên đường thẳng AC trong trường hợp tiết diện cột có dạng chữ H được
bọc bêtông và chịu uốn quanh trục chính.
N
A
Npl,Rd
E
Npm,Rd
0.5Npm,Rd
O
C
D
B
M
Mmax,Rd
Mpl,Rd
Hình 6. Đường cong xác định khả năng chịu lực của cột liên hợp chịu nén uốn một phương
3.5. Nút khung liên hợp
Nút khung liên hợp là nút liên kết giữa các cấu kiện kết cấu dầm và cột của khung liên hợp. Tùy
theo giải pháp cấu tạo, nút khung liên hợp phân loại theo độ cứng có các loại nút liên kết cứng, nửa
cứng hoặc khớp; và theo cường độ có các loại nút chịu toàn bộ mômen, chịu một phần mômen hoặc
không chịu mômen (liên kết khớp). Như vậy, trong trường hợp nút liên kết cứng và chịu toàn bộ
mômen thì tại đầu các cấu kiện dầm cột liên kết vào nút đều có góc xoay bằng nhau.
Nút khung liên hợp thực tế làm việc khá phức tạp và ngay cả khi cấu tạo nút khung là cứng và
chịu toàn bộ mômen thì đều bị biến dạng. Việc nút khung bị biến dạng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến
phân bố nội lực và biến dạng của toàn hệ kết cấu. Để đơn giản trong thực hành tính toán kết cấu, biến
dạng của nút khung thường được bỏ qua. Do vậy nút khung cần được thiết kế đảm bảo yêu cầu về độ
cứng, khả năng chịu lực và góc xoay cho phép (biến dạng xoay đàn hồi và dẻo cho phép). Khả năng
chịu lực của nút khung thường được thiết kế lớn hơn (ít nhất khoảng 50%) khả năng chịu lực của
những cấu kiện kết cấu dầm và cột được liên kết vào nút.
4. Kết luận
Đặc điểm cấu tạo của giải pháp cấu kiện kết cấu liên hợp theo tiêu chuẩn Châu Âu đã được tổng
quan cùng với các nguyên tắc cơ bản trong tính toán và thiết kế. Thông qua phân tích các ưu điểm, bài
viết đã chỉ ra tiềm năng ứng dụng cao của giải pháp này trong việc xây dựng công trình nhà cao tầng
nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp thiết trong công cuộc phát triển đô thị hoá ở nước ta. Tuy nhiên, các
nghiên cứu cụ thể cần phải tiến hành nhằm xây dựng nên tiêu chuẩn thiết kế hữu hiệu để áp dụng một
cách hiệu quả cho các công trình thực tế cả về mặt an toàn, công năng, kinh tế và tính thẩm mỹ. Bên
cạnh đó, các hướng dẫn chi tiết kèm theo cần được xây dựng sao cho phù hợp với điều kiện của Việt
Nam, như là: vật liệu xây dựng, chi tiết cấu tạo kết cấu, tải trọng tác dụng, công nghệ thi công. Đặc
biệt, đây là giải pháp công nghệ mới và có tiềm năng ứng dụng rộng rãi ở nước ta nên rất cần được
đào tạo tại các trường đại học chuyên ngành hoặc tại các khoá tập huấn nghề nghiệp nhằm góp phần
xây dựng nên nguồn kỹ sư chất lượng cao đáp ứng được các đòi hỏi thực tế của sự phát triển.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. PHẠM VĂN HỘI, “Kết cấu liên hợp thép bêtông dùng trong nhà cao tầng ”. NXB KHKT, Hà Nội,
2006.
2. Eurocode 4. Design of composite steel and concrete structures: Part 1-1: General rules and rules
for buildings, UK, 2005.
Nhãn: Tài Liệu Xây Dựng   

                                                               Nguồn: xaydungvieta.vn